Наша дiяльнiсть

Види виконуваних робiт

Експертна грошова оцінка

Експертна грошова оцінка земельних ділянок не є постійною для усіх земель і проводиться в міру виникнення потреби на підставі договору або рішення суду. За результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки складається звіт про грошову оцінку.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є обов’язковим у наступних випадках (у цьому разі використання нормативної грошової оцінки земельної ділянки буде незаконним):

 • відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності. Так, відповідно до ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України ціна земельної ділянки державної чи комунальної форми власності визначається за експертною грошовою оцінкою.

  Слід зазначити, що Закон України «Про оцінку земель» прямо не передбачає, але експертна грошова оцінка земельної ділянки обов’язково також проводиться при укладені договорів купівлі-продажу земельних ділянок і приватної форми власності. При цьому ціна договору може не відповідати визначеній експертній грошовій оцінці, але сума податків, що підлягають до сплати, вираховується, виходячи з ціни договору, проте не менше експертної грошової оцінки.

 • застави земельної ділянки відповідно до закону. Для передачі земельної ділянки в заставу також необхідно провести її експертну грошову оцінку. З проведеної оцінки визначиться і сума державного мита, яка сплачується при посвідченні договору застави.
 • визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення. Тут маються на увазі випадки, коли земельні ділянки виступають вкладом в інвестиційний проект згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність». Якщо цим інвестиційним проектом будуть земельні поліпшення, то для визначення вартості вкладу, яким буде земельна ділянка, необхідно проводити її експертну грошову оцінку.
 • визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства. У цьому випадку для визначення вартості вкладу, яким буде земельна ділянка, проводиться експертна грошова оцінка.
 • визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки.
 • виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності.
 • відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку.
 • визначення збитків власникам або землекористувачам.
 • рішення суду.